Z czego składa się umowa pożyczkowa

Kredyt jest pożyczeniem pieniędzy z banku na określony cel i czas. Często mówiąc o kredycie używa się określenia pożyczka, ale nie jest to prawidłowa zamiana słów. Kredyt zaciągany jest zawsze w banku i dotyczy zobowiązania finansowego.  Umowa pożyczkowa to umowa pomiędzy osobami lub osobą i firmą prywatną. Umowa pożyczkowa może dotyczyć pieniędzy, a także przedmiotu.

Co powinna zawierać umowa pożyczkowa

Umowa pożyczka może być potwierdzona jedynie ustnie i nabiera ona wtedy mocy prawnej.  Dużo bezpieczniej jest jednak przygotować stosowny dokument, który podpisują obie strony. I trudno się komukolwiek dziwić.

Umowa pożyczkowi powinna zawierać przynajmniej:

  • datę i miejsce jej zawarcia,
  • dane osobowe pożyczkodawcy,
  • dane osobowe pożyczkobiorcy,
  • przedmiot umowy,
  • warunki zwrotu pożyczonych pieniędzy lub przedmiotu,
  • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy,
  • warunki wypowiedzenia podpisanej umowy,
  • podpis pożyczkodawcy,
  • podpis pożyczkobiorcy.

Jeśli planujesz zaciągnąć pożyczkę w parabanku sprawdź pożyczki dla zadłużonych.

Umowa pożyczkowa, a umowa użyczenia

Pożyczka może mieć charakter grzecznościowy, co oznacza że również nieodpłatny. Przypomina wtedy umowę użyczenia, ale w istocie wcale nią nie jest. Nawet pożyczając duża kwotę komuś bliskiemu warto się odpowiednio zabezpieczyć umową. Rodzina może być różna, a zapisanie wszelkich szczegółów na papierze sprawi, że nikt nie będzie miał wątpliwości co do wszelkich umówionych już przecież szczegółów.

Sprawdź czym dokładnie są pożyczki prywatne.

Umowa pożyczkowa może być oczywiście obarczona pewną płatnością i w zależności od wymagań pożyczkodawcy i oczekiwań pożyczkobiorcy taka odpłatność musi być jasno przedstawiona na papierze zaraz obok informacji na jaki czas udzielana jest omawiana pożyczka. Umowę, tradycyjnie, należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy z nich musi być podpisany przez obie zainteresowane strony. Umowa stworzona w ten sposób ma pełne poparcie prawne.