Ustawa antylichwiarska – wsparcie dla pożyczkobiorców

Obowiązujące ustawa antylichwiarska, jest bardzo korzystna dla pożyczkobiorców. Przede wszystkim należy wskazać, że na rynku szybkich pożyczek obecnie nie panuje już dowolność w konstruowaniu umów. Ponadto wprowadzono szereg przepisów, które uniemożliwiają arbitralne ustalanie kosztów windykacyjnych oraz sposobów zabezpieczenia wierzytelności.

Bezpieczeństwo pożyczkobiorców

Dzięki wprowadzeniu ustawy antlichwiarskiej pożyczkobiorcy mogą czuć się obecnie bezpieczni. Nowe ustalenia prawne uniemożliwiają działanie wielu nieuczciwym firmom, które stosowały  mało przejrzyste praktyki rynkowe. Ponadto ścisłemu nadzorowi finansowemu podlega cały rynek usług finansowych związanych z udzielaniem drobnych pożyczek. Ma to niebagatelne znaczenie dla porządku prawnego jako całości.

Najważniejsze aspekty ustawy antylichwiarskiej

Ustawa o chwilówkach ustala maksymalne stawki kosztów windykacyjnych, jakie mogą być stosowane przez parabanki. Dotychczas istniała poważna luka prawna, która nie sprzyjała bezpieczeństwu obrotu gotówkowego. Na szczęście wspomniana ustawa reguluje maksymalne stawki. Dzięki temu są one bardzo korzystne dla klientów indywidualnych. Ogromne znaczenie mają również zmiany, które dotyczą dodatkowych zabezpieczeń weryfikacji klientów, którzy zaciągają pożyczki przez internet.

Weryfikacja pożyczkobiorców

Tym samym instytucje udzielające pożyczek muszą wymagać od swoich interesantów podania dodatkowych danych uwierzytelniających. Dzięki temu zostały wyeliminowane sytuacje, w których chwilówki były pobierane przez osoby nieuprawnione. Ponadto do szybkich pożyczek stosuje się obecnie przepisy o odsetkach maksymalnych. Ich obejście niegdyś było możliwe, jednak dzięki doprecyzowaniu kilku przepisów rangi ustawowej znajdują one zastosowanie w każdej sytuacji. Opisane wyżej regulacje w ustawie antylichwiarskiej należy ocenić jako korzystne dla konsumentów, co znacząco wpływa na poczucie społecznej sprawiedliwości.