Pożyczka bez BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A., w skrócie BIK, to przedsiębiorstwo założone we współpracy Związku Banków Polskich i banków prywatnych. Sposób jego działania regulowany jest przez Prawo Bankowe.

Głównym celem i założeniem jest gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących historii kredytowej klientów banków, jak również Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych oraz, od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych. Dokładniej ujmując, chodzi o aktualnie spłacane oraz już spłacone zobowiązania kredytowe takie jak: kredyty, karty kredytowe, pożyczki, limity, a także poręczenia kredytów. Informacje gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej udostępniane są upoważnionym podmiotom w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonywania przez nie działań np. bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym, a także innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów.

Bardzo często o istnieniu Biura Informacji Kredytowej dowiadujemy się
dopiero w momencie starania się o pierwszą pożyczkę, czy choćby kartę kredytową. Niestety do odmowy udzielenia kredytu przyczynić się może nie tylko zła historia w BIK, ale również zupełny jej brak. Co można zrobić w tej sytuacji? Z pomocą przychodzi np. chwilówka bez BIK. Jest to rodzaj pożyczki, do przyznania której nie jest wymagane posiadanie bogatej i nieskazitelnej historii kredytowej, gdyż nie jest ona brana pod uwagę. Oczywiście warto zawczasu zadbać o zbudowanie pozytywnej historii w BIK, ale jeśli musimy ponieść większy nieplanowany wydatek, a brak nam historii w BIK, warto rozważyć opcję jaką jest chwilówka bez BIK.